3.Application Development & System Integration services

เราพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการทำงานแบบต่างๆอาทิโปรแกรมระบบปฎิบัติการพื้นฐานโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดจนโปรแกรมจัดการตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามผล (Management & Monitoring) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอาทิMicrosoft, Oracle, Mendix, vmware, Symantec  เป็นต้นโดยทุกโปแกรมนั้นล้วนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสืทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบ