2.End User Terminal

เราคัดสรรและให้บริการอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยในส่วนของผู้ใช้งานมาให้เลือกอย่างครบครันตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กสำหรับการทำงานกับระบบ (Mini Computer), คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook), เครื่องสำรองไฟ (UPS) เป็นต้นเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพที่สุด