วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีล้ำหน้าพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จมอบประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างมีคุณธรรม

 

บริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด (Songkhla Finishing Co.,Ltd.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับประเทศตลอดจนร่วมบูรณาการระบบสารสนเทศของไทยด้วยหลักวิธีทางวิศวกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานความสามารถในระดับสากลตลอดจนประสานสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่างๆเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีในอนาคตและพัฒนาชาติสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป 

Register
Usename :
Password :
Confirm Password :
First Name :
Last Name :
Address :
Province :
Tel. :
E-mail :
Submit
Contact Banner 2 Contact Banner 1

Contact Banner 2

Contact Banner 1

ติดต่อ

บริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด 

ที่อยู่จดทะเบียน

11/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/21 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพฯ10400
โทร: +662 691 4413-8 / แฟ็กซ์: +662 691 4397

 

สำนักงาน
37/1
อาคารลิ้มเจริญ2ชั้น7ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

โทร: +662 789 9099 / แฟ็กซ์: +662 616 1888