เกี่ยวกับเรา

บริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด ( Songkhla  Finishing Co., Ltd. ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี..2539 ให้บริการด้านเทคโนโลยีตลอดจนระบบสารสนเทศอย่างครบวงจรตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานพร้อมการติดตั้งพัฒนาซอฟแวร์โปรแกรมที่เหมาะสมการวางเครือข่ายระบบปฎิบัติงานบนคอมพิวเตอร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมต่อระบบสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยการซ่อมบำรุง,ตลอดจนบริการหลังการขายที่ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบริการทั้งหมดของเรานี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมISO 9001 : 2000 ทำการตรวจสอบและมอบให้โดยองค์กรมาตรฐานระดับสากลอย่างBureau Veritas อีกด้วยโดยที่ผ่านมานั้นเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาตลอดจนบริษัทเอกชนมากมายอาทิกรมสรรพากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานตำรวจแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,บริษัทไอบีเอ็ม (ประเทศไทยจำกัดเป็นต้น

CUSTOMER PORTAL

1. ENTERPRISE INFRASTRUCTURE & CLOUD SOLUTIONS 2. END USER TERMINAL 3. APPLICATION DEVELOPMENT & SYSTEM INTEGRATION SERVICES 4. NETWORKING 5. OUTSOURCING

1. ENTERPRISE INFRASTRUCTURE & CLOUD SOLUTIONS

เราให้บริการด้านเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ครบวงจรตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่ได้มาตรฐานตามความต้องการในการใช้งานอย่างหลากหลายอาทิ ... 

Read more ...

2. END USER TERMINAL

เราคัดสรรและให้บริการอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  อันทันสมัยในส่วนของผู้ใช้งานมาให้เลือกอย่างครบครันตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ...

Read more ...

3. APPLICATION DEVELOPMENT & SYSTEM INTEGRATION SERVICES

เราพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยมในการทำงานแบบต่างๆอาทิโปรแกรมระบบปฎิบัติการพื้นฐานโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดจนโปรแกรมจัดการตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามผล ...

Read more ...

4. NETWORKING

เราให้บริการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรในทุกมิติที่เริ่มตั้งแต่การจัดสรรอุปกรณ์มาตรฐานสากล วางระบบเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ...

Read more ...

5. OUTSOURCING

เราพร้อมให้บริการในการเป็นบริษัทรองรับการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อมาบริหารจัดการในด้านเทคโนโลยีแทนท่านได้อย่างมีประสิทธิภารตั้งแต่การดูแลทั้งระบบ ...

Read more ...
Register
Usename :
Password :
Confirm Password :
First Name :
Last Name :
Address :
Province :
Tel. :
E-mail :
Submit

SOLUTION & SERVICE

Lorem Ipsum has been the industry's standarddummy text ever since the 1500’s, when an unknown printer took a galley of types and scrambled it to make a type.

Read more ...
CAREERS

Lorem Ipsum has been the industry's standarddummy text ever since the 1500’s, when an unknown printer took a galley of types and scrambled it to make a type.

Read more ...