3.Application Development & System Integration services

เราพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยมในการทำงานแบบต่างๆอาทิโปรแกรมระบบปฎิบัติการพื้นฐานโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดจนโปรแกรมจัดการตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามผล (Management & Monitoring) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นแบรนด์ ชั้นนำระดับโลกอาทิ Microsoft, Oracle, Mendix, vmware, Symantec  เป็นต้น โดยทุกโปแกรมนั้นล้วนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสืทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการทำงานต่างๆ ได้อย่าง   สมบูรณ์แบบ