1.Enterprise Infrastructure & Cloud Solutions

เราให้บริการด้านเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ครบวงจรตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่ได้มาตรฐานตามความต้องการในการใช้งานอย่างหลากหลายอาทิTower Server / Rack Server / Blade Server / SAN Stranger / Tape Backup, ใช้โปรแกรมตลอดจนระบบปฎิบัติการที่บริหารงานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ, รักษาความเสถียรภาพได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดจนการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ, ไปจนถึง การบริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีฝีมือยอดเยี่ยมที่พร้อมรองรับตลอด 24 ชม.