บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด

บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด

ได้เริ่มต้นในธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศรวมไปถึงการวางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตามบริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด เลือกที่จะไม่หยุดธุรกิจอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้ขยายกลุ่มลูกค้า ไปยังกลุ่มโทรคมนาคม โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำอย่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบ จัดการฐานข้อมูลให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน และได้ขยายกลุ่มลูกค้าต่อไปยังธุรกิจสายการบิน โดยในปัจจุบันนอกจาก บริษัทสงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด จะเป็นผู้ดูแลเรื่องบริการระบบสารสนเทศพื้นฐาน กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในโครงการลงทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้ว บริษัทฯยังเป็นผู้จำหน่ายระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานอื่นๆ

Register
Usename :
Password :
Confirm Password :
First Name :
Last Name :
Address :
Province :
Tel. :
E-mail :
Submit
Contact Banner 2 Contact Banner 1

Contact Banner 2

Contact Banner 1

Contact

Songkhla Finishing  Co., Ltd.

Registed Address
11/1 Soi Vipavadee-Rangsit 16/21, Vipavadee-Rangsit Rd., Dindang, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +662 691 4413-8 / Fax: +662 691 4397

 

Office
37/1  7th Floor, Lim Charoen 2 Building, Vipavadee-Rangsit Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +662 789 9099 / Fax: +662 616 1888