ABOUT US

บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด (Songkhla  Finishing Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ให้บริการด้านเทคโนโลยีตลอดจนระบบสารสนเทศอย่างครบวงจร ตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานพร้อมการติดตั้ง, พัฒนาซอฟแวร์โปรแกรมที่เหมาะสม, การวางเครือข่ายระบบปฎิบัติงานบนคอมพิวเตอร์, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเชื่อมต่อระบบสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย, การซ่อมบำรุง, ตลอดจน บริการหลังการขายที่ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริการทั้งหมดของเรานี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2000 ทำการตรวจสอบและมอบให้โดยองค์กรมาตรฐานระดับสากลอย่าง Bureau Veritas อีกด้วย โดยที่ผ่านมานั้นเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา ตลอดจนบริษัทเอกชน มากมาย อาทิ กรมสรรพากร, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

CUSTOMER PORTAL

1. ENTERPRISE INFRASTRUCTURE & CLOUD SOLUTIONS 2. END USER TERMINAL 3. APPLICATION DEVELOPMENT & SYSTEM INTEGRATION SERVICES 4. NETWORKING 5. OUTSOURCING

1. ENTERPRISE INFRASTRUCTURE & CLOUD SOLUTIONS

เราให้บริการด้านเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ครบวงจรตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่ได้มาตรฐานตามความต้องการในการใช้งานอย่างหลากหลายอาทิ ... 

Read more ...

2. END USER TERMINAL

เราคัดสรรและให้บริการอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  อันทันสมัยในส่วนของผู้ใช้งานมาให้เลือกอย่างครบครันตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ...

Read more ...

3. APPLICATION DEVELOPMENT & SYSTEM INTEGRATION SERVICES

เราพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยมในการทำงานแบบต่างๆอาทิโปรแกรมระบบปฎิบัติการพื้นฐานโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดจนโปรแกรมจัดการตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามผล ...

Read more ...

4. NETWORKING

เราให้บริการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรในทุกมิติที่เริ่มตั้งแต่การจัดสรรอุปกรณ์มาตรฐานสากล วางระบบเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ...

Read more ...

5. OUTSOURCING

เราพร้อมให้บริการในการเป็นบริษัทรองรับการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อมาบริหารจัดการในด้านเทคโนโลยีแทนท่านได้อย่างมีประสิทธิภารตั้งแต่การดูแลทั้งระบบ ...

Read more ...
Register
Usename :
Password :
Confirm Password :
First Name :
Last Name :
Address :
Province :
Tel. :
E-mail :
Submit

SOLUTION & SERVICE

เราก้าวหน้าไปพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวไกล บริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรด้วยความทันสมัยได้มาตรฐานสูงระดับสากลพร้อมตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาองค์กรของท่านสู่ความสำเร็จ 

 

Read more ...
CAREERS

บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด กำลังมองหาผู้ที่สนใจจะร่วมงานและพร้อมเดินหน้าไปกับเรา สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และตำแหน่งว่างได้จากทางนี้

Read more ...